Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu brutální vraždy dívky

Autor: Ing. Petr Knötig | 09/19/2012

Nejvyšší soud v Brně odmítl jako zjevně neopodstatněné dovolání Lukáše K. (1990) ze Zlína a tím ponechal v platnosti uložený trest odnětí svobody na 25 let, který mu vyměřil Vrchní soud v Olomouci 7. 2. 2012 za zvlášť závažný zločin vraždy a přečin krádeže spáchaným dvěma samostatnými skutky. Nejvyšší neshledal dovolací důvody jako opodstatněné, protože Vrchní soud v Olomouci se v rámci odvolacího řízení řádně vypořádal s předloženými důkazy a ty řádně odůvodnil. Rovněž uložený trest odpovídá skutkovým zjištěním.

Lukáše K. odsoudil nejprve Krajský soud v Brně – pobočka Zlín 5. 12. 2011 k trestu odnětí svobody v trvání 23 a půl roku se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Proti uloženému trestu podal odvolání jak obviněný, tak i státní zástupce a Vrchní soud v Olomouci vyhověl státnímu zástupci a trest zpřísnil o dva a půl roku.


Soud vzal za prokázané, že „ 1) v přesně nezjištěné době mezi 22:00 hodin a 22:30 hodin dne 9. 6. 2011 v Hulíně, okr. Kroměříž, v bytě na ulici Družba č. 1194, po předchozím krátkodobém verbálním konfliktu ohledně jejich dalšího vzájemného vztahu, kterému předcházel dobrovolný pohlavní styk, po krátké úvaze, úmyslně usmrtil v obývacím pokoji bytu přítelkyni - milenku nar. 1991. Poté, co mu sdělila, že prozradí jejich občasný milenecký vztah, poškozenou nejprve udeřil přesně nezjištěným způsobem do obličeje, poté poškozenou po přesně nezjištěnou dobu až několika minut škrtil do doby, kdy si myslel, že je poškozená mrtvá, poškozená přitom protahované škrcení trvající až několik minut musela do doby, než upadla do bezvědomí, subjektivně vnímat jako značně trýznivé. Když odešel od těla poškozené, která začala po uvolnění dýchacích cest jevit známky života, se k ní vrátil, vzal si kuchyňský nůž o délce 30 cm, s čepelí délky 17 cm a šířky 4 cm, k tělu poškozené přiklekl a způsobil ji střední až značnou intenzitou nejméně 7 hlubokých řezných ran přední a levé boční plochy krku s přetnutím levého hlavového zdvihače, levé krkavice, levé vnitřní hrdelní žíly, průdušnice v úrovni štítné chrupavky s naříznutím přední části jícnu a přední části pravého hlavového zdvihače, tedy fakticky částečné oddělení hlavy poškozené od trupu se související masivní krevní ztrátou, kdy poškozená zemřela v důsledku s tím spojeného krvácivého šoku, přičemž obžalovaný po smrti poškozené se pokusil v bytě smazat své stopy na místech, kterých se měl dotýkat, včetně vražedného nože.
2) Po smrti poškozené obžalovaný před svým odchodem odcizil notebook značky DELL 15R Inspiron N5010-5183 majitele druha zemřelé, který následně dne 13. 6. 2011 prodal v zastavárně v Brně, Křenová 3, za částku 4.000,- Kč, které použil pro vlastní potřebu, čímž způsobil poškozenému škodu ve výši 11.961,50 Kč.“
Proti tomuto rozsudku si Lukáš K. dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém namítal, že rozsudek odvolacího soudu nemá oporu v předložených důkazech. Lukáš K. měl dále za to, že v řízení před soudem dále nebylo prokázáno a ve skutkové větě popsáno, že by měl trestný čin vraždy spáchat zvlášť surovým způsobem ve smyslu § 140 odst. 3 písm. i) tr. zákoníku. Tvrdí, že jednání, kterým dojde k usmrcení jiné osoby, vždy nutně jistou míru surovosti vykazuje. Poukazuje v této souvislosti na ustálenou judikaturu, která za zvlášť surový způsob usmrcení považuje způsob spáchání doprovázený extrémně vysokou a výraznou brutalitou, vymykající se z rámce běžného usmrcení (např. ukopání, rozdupání hlavy oběti, zasazení většího počtu ran a poté škrcení, útok sekerou, při kterém byla téměř oddělena hlava od těla apod.), vykazující jistou míru zákeřnosti, naprosté bezohlednosti ze strany pachatele k poškozenému, kde je třeba přihlédnout k četnosti a intenzitě zasažených ran. S odkazem na to je přesvědčen, že jeho jednání nevykazovalo znaky extrémní surovosti.
Tomuto názoru pak Nejvyšší soud nevyhověl a dovolání odmítl. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu se již nelze odvolat.