Nejvyšší soud podpořil nově ustavenou Soudní síť Evropské unie

Předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts představil v pondělí 11. září 2017 asi padesáti zástupcům nejvyšších a ústavních soudů členských států Evropské unie koncept nové Soudní sítě Evropské unie. Tento projekt povede k prohloubení spolupráce mezi národními soudy a Soudním dvorem a k posílení důvěry v jednotlivé soudní systémy. Nejvyšší soud České republiky na jednání zastupovali ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel a vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Dušan Sulitka. Společná platforma bude mít podobu webové stránky a přístup do tří databází bude možný přes přihlašovací údaje zaslané zúčastněným vysokým soudům od 1. ledna 2018. Soudům se v rámci projektu umožní nahlédnout do všech dokumentů týkajících se veškerých prejudiciálních řízení před Soudním dvorem, včetně usnesení zaslaných předkládajícími soudy ze všech členských států, a to ve všech unijních úředních jazycích. V rámci další části platformy vznikne databáze národních rozhodnutí s evropským prvkem, kdy všechny zúčastněné soudy budou mít možnost vkládat rozhodnutí s evropským prvkem tak, aby byla tato rozhodnutí viditelná pro další nejvyšší a ústavní soudy. Předpokladem úspěchu této databáze je systém vyhledávání, na kterém se aktuálně pracuje. Velkým přínosem je publikace výstupů odborných analytických a vědeckých oddělení vysokých soudů a Ředitelství výzkumu a dokumentace Soudního dvora v části „Research notes and studies“, kde budou soudy moci vkládat a sdílet svoje výstupy, podklady, odborné články, analýzy a studie k otázkám srovnávacího a unijního práva. Mgr. Aleš Pavel na jednání podpořil tuto iniciativu Soudního dvora s konstatováním, že Nejvyšší soud již dlouhodobě shromažďuje rozhodnutí českých soudů s evropským prvkem a nabídnul k dispozici vybrané analýzy vytvořené oddělením analytiky a srovnávacího práva.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
22. 9. 2017