Nejvyšší soud pořadatelem druhého setkání mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku

Zástupci Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu se ve dnech 17. – 18. září 2015 stali pořadateli v pořadí druhého setkání pilotní mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku, která vznikla v rámci Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie. Setkání, uspořádané pod záštitou Nejvyššího soudu, navazovalo na loňské úvodní jednání na půdě Nejvyššího soudu Nizozemí v Haagu. Zúčastnili se jej zástupci nejvyšších soudů Francie, Nizozemí a Finska.

Tématem setkání skupiny, jejímž cílem je především výměna zkušeností s implementací práva Evropské unie, judikatury mezinárodních soudních institucí a zahraničních právních institutů, byla užší vzájemná spolupráce v oblasti právní komparatistiky. V rámci společného jednání byly diskutovány i některé konkrétní problémy, kterým nejvyšší soudy, potažmo evropské soudní systémy, aktuálně čelí, jako posuzování přípustnosti dovolání, reformy justičních systémů anebo odpovědnost státu při zastavení trestního řízení. Zahraničním účastníkům jednání byl zároveň prostřednictvím návštěvy Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího státního zastupitelství představen český justiční systém.