Nejvyšší soud přerušil výkon trestu Romana S.

Autor: Ing. Petr Knötig | 05/24/2012

Nejvyšší soud v Brně při předběžném projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil ve prospěch Romana S. (1982) z Olomouce, rozhodl 24. 5. 2012 o přerušení výkonu trestu jmenovaného do doby, než o stížnosti pro porušení zákona senát trestního kolegia rozhodne. Současně vydal příkaz k okamžitému propuštění jmenovaného na svobodu.

Jakkoliv nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu o podané stížnosti pro porušení zákona, nelze vyloučit, že shora citované usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 9. 2010, sp. zn. 2 T 166/2008, bude (z důvodů uvedených ve stížnosti pro porušení zákona) zrušeno. V takovém případě by se stal výkon trestu na podkladě tohoto rozhodnutí nepřípustným.