Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného malíře Alfonse Muchy John Mucha. Kompletní znění rozsudku Nejvyššího soudu je ZDE.
Rozsudky nižších soudů přiřkly vlastnictví Slovanské epopeje hlavnímu městu Praze, což John Mucha opakovaně zpochybňoval. Nejvyšší soud oba rozsudky zrušil mj. proto, že odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně, při rozhodování neposuzovaly obsah předmětných právních jednání doprovázejících údajné darování souboru obrazů Praze v roce 1909 a letech následujících podle tehdejších výkladových pravidel, čímž svá rozhodnutí založily na právním posouzení věci, které nemá relevantní podklad. Jestliže soudy nižších stupňů konstatovaly, že Alfons Mucha nebyl nikdy majitelem Slovanské epopeje, protože toto dílo namaloval na základě námezdní smlouvy mezi ním a mecenášem Charlesem Cranem, jenž si dílo objednal a zaplatil, pak Nejvyšší soud k tomu naopak konstatuje, že tuto skutečnost je znovu třeba posoudit.

Dospěje-li soud prvního stupně (případně odvolací soud) v dalším řízení k novému závěru, že k platnému darování, respektive příslibu daru ze strany Alfonse Muchy a jeho přijetí ze strany města Prahy nedošlo, případně, že nedošlo ani k darování Slovanské epopeje či jednotlivých obrazů cyklu Slovanská epopej Charlesem Cranem, neboť jejich vlastníkem nebyl, bude pak nezbytné si vyjasnit právní otázku, kdo byl tedy v daném rozhodném období vlastníkem Slovanské epopeje, a zda postupem času či jinou následnou právní událostí nebo právní skutečností nedošlo podle rozhodného práva ke změně vlastnictví k danému souboru obrazů. Pokud ano, pak ve prospěch koho, respektive, zda byla ke dni své smrti 14. března 1959 vlastníkem Slovanské epopeje Marie Muchová, manželka malíře Alfonse Muchy.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. 5. 2018