Nejvyšší soud vrátil spor o jmenování rozhodce ve sporu Diag Human proti ČR Městskému soudu Praha jako soudu prvního stupně

Autor: Petr Knötig | 10/14/2010

Nejvyšší soud v Brně ve čtvrtek 14. října 2010 projednal ve veřejném zasedání dovolání ve sporu o jmenování rozhodce dovolatele společnosti Diag Human proti České republice – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Senát Nejvyššího soudu zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27.11. 2008 a také rozsudek Městského soudu v Praze 29.4. 2010. Současně rozhodl, že se věc vrací Městskému soudu v Praze, aby věc projednal a rozhodl jako soud prvního stupně. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu je v tomto případě příslušný k projednání v prvním stupni krajský soud, resp. v Praze je to Městský soud Praha. Pokud tedy v předchozím řízení jednal jako soud prvního stupně Obvodní soud Praha 6, pak ve věci jednal soud nepříslušný, který nebyl oprávněn ve věci jednat.

Jednání ve věci dovolání o jmenování rozhodce bylo zahájeno 15. července, kdy zástupkyně České republiky – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vznesla námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Zdeňka Dese. Jednání proto bylo přerušeno a o námitce podjatosti rozhodoval jiný senát Nejvyššího soudu, který má tyto záležitosti podle rozvrhu práce na starosti. Tento senát pak 10.8. 2010 rozhodl, že JUDr. Des není vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci.


Proto senát pod vedení JUDr. Zdeňka Dese nařídil pokračování ve veřejném, zasedání 14. října a po dokazování vydal rozsudek, jak je výše uvedeno.