Nejvyšší soud zamítl stížnosti státního zástupce na amnestii

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/03/2013

Nejvyšší soud podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. zamítl 4 stížnosti státního zástupce podané v neprospěch obviněných, u kterých bylo rozhodnutím nižších soudů zastaveno trestní stíhání v souvislosti s čl. II. amnestie prezidenta ČR z 1. 1. 2013. Stížnost byla ve všech čtyřech případech zamítnuta jako nepřípustná, protože v tomto případě není státnímu zástupci daná možnost podat další řádný opravný prostředek. Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než stížnosti zamítnout, aniž by se mohl zabývat stížnostními námitkami státního zástupce.

Ve třech případech šlo o zločin podvodu, v jednom případě pak o zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby.


K Nejvyššímu soudu byla podána ještě jedna stížnost, ale státní zástupce ji vzal zpět, což vzal příslušný senát na vědomí a ve věci nijak nerozhodoval.