Nejvyšší soud zpracoval historicky první analýzu aplikace evropského práva

Autor: Petr Knötig | 06/02/2010

O tuto analýzu projevilo zájem Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a odborná právnická veřejnost.

Analýza je podkladem k vyhodnocení reálného naplňování závazků České republiky, které plynou soudům při aplikaci evropského práva. Odráží také evropskou zkušenost, že nejvíce se na Soudní dvůr v Lucemburku obrací s předběžnými otázkami soudy prvního stupně obecných soudů a správní soudy (nejvíce Nejvyšší správní soud). Vývoj v České republice je tak srovnatelný s kteroukoli standardní demokracií.


K dnešnímu dni bylo českými soudy předloženo 14 předběžných otázek a Soudní dvůr řeší průměrně ročně asi 260 otázek (přičemž počet členských států EU je 27).