Odborným školením soudců šetří Nejvyšší soud státní peníze

Datum: 11/28/2011

Od 1. května 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, stála Česká republika celkem třináctkrát před Soudním dvorem Evropské unie a třináctkrát si vyslechla odsuzující rozsudky a zaplatila nemalé peníze za soudní řízení v Lucemburku. Ve většině rozsudků nám bylo vytýkáno, že jsme naše zákony vůbec či dostatečně nepřizpůsobili evropské právní úpravě. Citlivým tématem bylo zejména neprovedení evropských směrnic o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci což fakticky znemožnilo zahraničním lékařům a zubařům vykonávat praxi v České republice, a to i přesto, že zubařů je u nás velký nedostatek. Tato porušení jsou přičitatelná Parlamentu.

Aby se podobná situace neopakovala i v poměru k českým soudům, organizuje Nejvyšší soud pod vedením předsedkyně JUDr. Ivy Brožové již třetí kolo přednášek s cílem předejít situacím, kdy je stát povolán k odpovědnosti za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie soudní mocí. Tato činnost Nejvyššího soudu došla ocenění nejen ze strany Ministerstva spravedlnosti, ale také ze strany mnoha soudců, naposledy od vedení Krajského soudu v Plzni.Zahraniční oddělení Nejvyššího soudu navíc vydává odbornou veřejností oceňovaný Bulletin, kde informuje zejména o aktuálních rozsudcích Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, nově přijatých právních předpisech Evropské unie, trendech ve vývoji práva EU a podstatných rozhodnutích Nejvyššího soudu, kde bylo evropské právo použito. Nejvyšší soud tak činností, která jde svým rozměrem napříč celou soustavou soudů, přispívá k reálnému naplňování spolupráce Unie a České republiky na poli justice jako nutného předpokladu budování evropského právního prostoru.