Pachateli trestného činu lze zajistit jakýkoliv majetek pro odškodňování

Autor: Petr Knötig | 02/25/2011

V rámci ochrany obětí trestných činů a lepší možnosti reálného odškodnění schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu v Brně postup, který se dotýká již orgánů činných v trestním řízení. Tento postup, který je v souladu s §79f trestního řádu, bude zapsán do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vydávaných Nejvyšším soudem.

Schválené stanovisko totiž ukládá, že nelze-li zajistit finanční prostředky, které pachatel získal trestnou činností (jsou tedy výnosem z trestné činnosti), pak je třeba zajistit jako náhradní hodnotu pro odškodnění jakýkoliv jiný majetek pachatele způsobilý k zajištění, aniž by tento majetek měl nějaký vztah ke spáchané trestné činnosti.


Tento schválený postup ujednocuje přístup k pachateli trestného činu a také se snaží pomoci obětem, jenž trpí útokem pachatele a které se mnohdy marně nebo jen formálně snaží o odškodnění, protože po skončení soudního řízení již není z čeho odškodňovat. Proto je možné již v přípravném řízení zajistit jakýkoliv majetek pachatele, aby odškodnění nebylo jen formální, ale reálné.