Pět soudců Nejvyššího soudu vystoupilo s příspěvky na letošních Karlovarských právnických dnech

Tradiční akce, která již dlouhá léta patří mezi prestižní odborné konference v justici, se tentokrát uskutečnila v Karlových Varech ve dnech 13. až 15. června. Mezi řečníky vystoupilo pět soudců Nejvyššího soudu, prezentovalo se zde takřka celé vedení soudu.
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu, přednesl v úvodu pátečního programu příspěvek na téma Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny. O jeho obsahu pak přímo informovala i některá média, Nejvyšší soud uvádí citaci pod tímto odkazem:
http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Napsalionas~Predseda_Nejvyssiho_soudu_Pavel_Samal__Novy_trestni_rad_by_mel_omezit_zaverecne_reci_i_rozsirit_pravomoci_odvolacich_soudu~?openDocument&lng=CZ .

Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení – takto nazval svůj páteční příspěvek předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmář. Už ve čtvrtek přitom na Karlovarských právnických dnech vystoupili místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala na téma Aktuální judikatura Nejvyššího soudu v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení) a předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D., jenž společně s JUDr. Martinem Richterem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy zpracoval téma Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě. Také v sobotu, v závěrečný den konference, se představil další ze soudců Nejvyššího soudu, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Petr Šuk, a to s příspěvkem na téma Kogentnost a dispozivita korporátního práva – jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii.

Společnost Karlovarské právnické dny, pořadatel konference, každoročně oceňuje na základě nominací 199 odborníků autorskou cenou nejlepší odborné publikace, časopisy a vyhlašuje rovněž cenu „Pocta judikátu“ pro nejlepší judikát roku. V uplynulých třech letech toto uznávané ocenění vždy získalo některé z aktuálních rozhodnutí senátů Nejvyššího soudu. Letos mimořádně nebyla tato cena udělena, protože odborná porota se v závěrečném kole, do kterého prošly hned dva judikáty, nedokázala shodnout na jednoznačném vítězi.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
18. 6. 2019