Poslanci ústavně právního výboru Parlamentu ČR zavítali na Nejvyšší soud

Po dvou letech hostil ve středu 17. února Nejvyšší soud opět poslance ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanci jednali s vedením Nejvyššího soudu především o připravovaných změnách příslušnosti soudu v přípravném řízení trestním, návrzích změn insolvenčního zákona a také o aktuálním procesu sjednocování judikatury k novému občanskému zákoníku. Ve směru k aplikaci nového občanského zákoníku byli poslanci obeznámeni se stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia, přijatým již letos v lednu, kdy Nejvyšší soud sjednotil postupy tzv. rejstříkových soudů v otázce nejednotného výkladu nového zákona o obchodních korporacích. Hovořilo se také o připravovaném stanovisku Nejvyššího soudu k ustanovení § 55 nového občanského zákoníku, které se týká výkladu zákona ve věcech postupu soudu při omezení svépravnosti člověka. Při diskusi o probíhajících snahách učinit ze současných poboček některých krajských soudů zákonnou změnou samostatné krajské soudy, například v Liberci, se vedení Nejvyššího soudu shodlo s poslanci ústavně právního výboru parlamentu na tom, že systémové a funkční řešení musí zahrnout v prvé řadě diskusi o případné reformě soudů prvního stupně. Přestože nejsou ve všech krajích sídla krajských soudů, je současná výše uvedená tendence nekoncenpční.

Mgr. Aleš Pavel


ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu,

Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu