Předseda Nejvyššího soudu Nizozemí Geert Corstens hostem Nejvyššího soudu

Autor: Petr Knötig | 03/15/2011

Předseda Nejvyššího soudu Nizozemí pan Geert Corstens s chotí byl ve dnech 14. 16. března 2011 hostem Nejvyššího soudu v Brně. V pondělí vzácný host absolvoval prohlídku historické Prahy i reprezentačních prostor Pražského hradu. V úterý dopoledne se pak v Brně setkal s představiteli Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Odpoledne patřilo společnému jednání s předsedkyní Nejvyššího soudu JUDr. Ivou Brožovou a místopředsedou Nejvyššího soudu JUDr. Romanem Fialou.

Po společném jednání, na kterém si obě strany vyměnily zkušenosti z fungování soudnictví v Nizozemí a České republice, měl pan Geert Corstens pro zástupce českých soudů i státních zastupitelství přednášku na téma : „Nezávislost soudců a nezávislost státních zástupců v ústavních systémech demokratických právních států“.


Na cestě jej doprovázel i nizozemský velvyslanec Jan C. Henneman s manželkou.