Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zasadil v Tyršově sadu v Brně u příležitosti vzpomínkových akcí k 100. výročí vzniku Československa lípu

Lípa srdčitá jako symbol demokracie a lidské pospolitosti roste ode dneška v Tyršově sadu v blízkosti sídla Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal tak přijal nabídku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, aby se zapojil do jeho celoroční vzpomínkové akce pod názvem „100 lip – 100 oslav“. Spolu s Pavlem Šámalem se proto slavnostní akce zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Lípa je padesátým prvním stromem v pořadí, který doposud na území jižní Moravy zasadily jako vzpomínku na vznik společného státu Čechů a Slováků mnohé významné osobnosti, spolky, sdružení anebo například také váleční veteráni. Symbolicky tak zahajuje druhou polovinu projektu, který bude zakončen 28. října 2018 vysazením posledních lip v Mikulčicích a Kopčanech. Krajský úřad Jihomoravského kraje celý projekt zahájil už 3. dubna, kdy hejtman  Bohumil Šimek zasadil lípu v Čejkovicích na Hodonínsku.


Pro Nejvyšší soud je současné období rovněž vzpomínkou na 25. výročí ode dne, kdy se znovu vrátil z Prahy do Brna. Přesně 10. září 1993 totiž bylo slavnostně předáno do užívání Nejvyššímu soudu jeho dnešní sídlo v Burešově ulici. Památkově chráněnou budovu tehdy získal soud, respektive Ministerstvo spravedlnosti, bezúplatně od brněnského magistrátu.


Mgr. Petr Tomíček,
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
11. 9. 2018