Předsedkyně Nejvyššího soudu spolupořádá konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“

Autor: Ing. Petr Knötig | 06/01/2012

Předsedkyně Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Iva Brožová a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc ve čtvrtek 7. 6. 2012 pořádají významnou konferenci: „Odpovědnost v demokratickém právním státě“. Nad konferencí převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Na konferenci, jejíž začátek je v 9 hodin v prostorách Právnické fakulty UK v Praze, vystoupí řada významných osobností, které mají co říci k současné situaci v ČR i k otázkám osobní, morální a právní odpovědnosti v demokratickém právním státě.[příloha Konference.PDF odstraněna uživatelem Petr Knotig/Nsoud]