Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., na konci března zavítá do Tel Avivu, kde se zúčastní konference k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., se na pozvání Finančního akčního výboru (FATF) zúčastní konference pro soudce a státní zástupce, týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která se koná 24. – 29. března 2019 v Tel Avivu. Finanční akční výbor je mezinárodní mezivládní organizace, mající celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Česká republika není členem FATF, ale jejího regionálního uskupení výboru MONEYVAL při Radě Evropy, jehož členům byla pozvánka také adresována. Výbor MONEYVAL v těchto dnech zveřejnil aktuální hodnotící zprávu České republiky v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Hodnotící zpráva je v těchto dnech na Finančním analytickém úřadu překládána do českého jazyka.
Mgr. Aleš Pavel
ředitel úseku předsedy Nejvyššího soudu
27. 2. 2019