Soudci Nejvyššího soudu přednášeli na XVIII. Karlovarských právnických dnech

S odbornými referáty vystoupilo pět soudců Nejvyššího soudu České republiky na letošním již XVIII. ročníku tradiční konference „Karlovarské právnické dny“ pořádané stejnojmennou společností českých, slovenských, německých a rakouských právníků ve dnech 17. a 18. 6. 2010 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Tito soudci, kteří paří k uznávaným osobnostem v české justici, seznámili odbornou veřejnost složenou zejména z řad advokátů, daňových poradců, exekutorů a dalších právních profesí s výkladem právních předpisů a s aktuální rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky při řešení určitých specifických otázek trestního, občanského a obchodního práva.

Soudce JUDr. František Púry přednesl příspěvek na téma „Možnosti trestního postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek“, soudce prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., vystoupil s referátem nazvaným „Trestněprávní aspekty jednání v oblasti hospodářské soutěže“, soudce JUDr. Zdeněk Krčmář věnoval pozornost problematice vymezené jako „Odpovědnost insolvenčního správce a odpovědnost státu za dohledací činnost insolvenčního soudu“, soudce JUDr. Petr Vojtek seznámil s příspěvkem na téma „K odpovědnosti státu a k možnosti uplatňování jeho regresních nároků“ a konečně soudkyně JUDr. Miroslava Jirmanová se zabývala tématem s názvem „Vztah občanského soudního řádu a exekučního řádu při jednání exekutora – posílení pravomoci i odpovědnosti exekutora“.


Všechny příspěvky měly u účastníků velmi příznivou odezvu, což se projevilo i v následných diskusích s účastníky. Většina přednesených příspěvků byla podrobněji zpracována písemně a zařazena do sborníku z této konference, některé z příspěvků budou publikovány i v odborných právnických časopisech. Lze konstatovat, že Nejvyšší soud byl dobře reprezentován na jedné z významných právních konferencí.