Tisková zpráva: Důležité právní věty zveřejňuje Nejvyšší soud co nejrychleji

Nejvyšší soud ve snaze co nejdříve informovat o svých nejdůležitějších rozhodnutích a také stanoviscích, přijatých svými kolegii, přichází na webových stránkách s aktuální novinkou. Pod odkazem „Rozhodovací činnost“ nyní internetoví uživatelé naleznou nové rubriky „Právní věty, trestní kolegium“ a „Právní věty, občanskoprávní a obchodní kolegium“.
Už z názvů je patrné, že obě tyto rubriky obsahují právní věty, aktuálně schválené k publikaci v tzv. zelené sbírce, tedy Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Protože od schválení k publikaci až po samotné uveřejnění v tištěné sbírce uběhne vždy několik měsíců, vybraná nejdůležitější rozhodnutí a stanoviska začal Nejvyšší soud zveřejňovat ve zmíněných rubrikách na webu dříve, aby s nimi odbornou a laickou veřejnost seznámil co nejrychleji. Každá takto uveřejněná právní věta je doplněna krátkou anotací a informací o tom, kdy byla schválena a ve kterém čísle Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ji bude možné nalézt s dalšími podrobnostmi.

Nejvyšší soud předpokládá, že takto ještě efektivněji dokáže naplňovat jednu ze svých základních funkcí sjednocovatele judikatury.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
2. 6. 2016