Tisková zpráva z jednání představitelů justice u Nejvyššího soudu

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/15/2013

Nejvyšší představitelé justice společně vyjadřují krajní znepokojení nad návrhem zákona projednávaným právě Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (tisk 712), kterým má být na soudy přeneseno rozhodování všech účastnických sporů o peněžité plnění podle zákona o elektronických komunikacích (zejména spory mezi telefonními operátory a jejich zákazníky).

Vzhledem k tomu, že se jedná o každoročně narůstající počet případů (v roce 2012 jich bylo již téměř 200.000), dosud projednávaných rychle, jednoduše a kvalifikovaně Českým telekomunikačním úřadem, je zřejmé, že takové opatření způsobí značné zpomalení vyřizování občanskoprávních agend soudy; tedy občané budou mnohem déle čekat na projednání a rozhodnutí svých jiných věcí.


V této souvislosti nelze současně pominout okolnost, že od 1. ledna 2014 budou soudy extrémně zatíženy aplikací a interpretací nového občanského zákoníku.
Stát by měl hledat spíše méně formální, jednodušší a levnější řešení sporů, než zatěžovat občany nuceným vedení soudních řízení. Soudní řízení je řízením nesložitějším, proto logicky nejdražším, a to nejen pro stát, ale zejména pro občany.