Upřesnění informací v otázce vraždy či zabití zloděje

Autor: Petr Knötig | 03/09/2011

Vzhledem k nepřesným informacím v některých sdělovacích prostředcích k rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci usmrcení zloděje, za které hrozí stíhání pro vraždu a ne pro zabití, považuje Nejvyšší soud uvést několik zásad, které zůstávají nedotčeny.

Stále totiž platí, že každý má právo chránit a bránit svůj život, zdraví i majetek a v krajním případě (při dodržení zásad nutné obrany) i se zbraní v ruce. Nejsou dotčeny ani veškeré zásady nutné obrany, které trestní kolegium Nejvyššího soudu přijalo v roce 2009 (Tpjn 303/2008) a které se týkají i obrany svého majetku.


Rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se otázky vraždy a zabití zloděje se týká jen podobných případů, jako byl posuzovaný z Ivančic, kdy majitel sběrny druhotných surovin střílel na již ujíždějící vozidlo, ve kterém tušil zloděje. Zjednodušeně řečeno, nelze usmrtit zloděje, který prchá z místa činu a v krádeži již nepokračuje, protože to již není obrana majetku, ale pomsta. Za takovýto čin pak hrozí okradenému trestní stíhání pro vraždu a ne pro zabití.