Vassilios Skouris poděkoval Nejvyššímu soudu za podporu harmonizace mezi českou justicí a Soudním dvorem Evropské Unie

Autor: Petr Knötig | 05/20/2010

Předseda Soudního dvora Evropské Unie Vassilios Skouris byl ve dnech 8.-11. května 2010 na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové na pracovní návštěvě v České republice. Během svého pobytu se setkal na pracovních jednáních u Nejvyššího soudu nejen s jeho předsedkyní, ale též s předsedy kolegií Nejvyššího soudu a předsedou Soudcovské rady Nejvyššího soudu. Další samostatná jednání proběhla s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským a jeho místopředsedy. Dále Vassilios Skouris navštívil i Nejvyšší správní soud, kde jednal s předsedou JUDr Josefem Baxou a s předsedy kolegií. Po ukončení svého pobytu zaslal Vassilios Skouris předsedkyni Nejvyššího soudu dopis, v němž ocenil užitečnosti jednání z hlediska posílení vzájemných vztahů a harmonické spolupráce mezi nejvyššími soudy České republiky a Soudním dvorem Evropské Unie. Současně předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivě Brožové vyjádřil zvláštní uznání za úspěšnou návštěvu a její průběh.