XXIV. konference Karlovarské právnické dny ocenila práci soudců Nejvyššího soudu

Předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová si z víkendové konference XXIV. Karlovarské právnické dny odvezla cenu "Pocta judikátu", kterou obdržel senát číslo 8 trestního kolegia Nejvyššího soudu ve složení JUDr. Milada Šámalová (předsedkyně senátu), JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha za rozhodnutí ze dne 26. 2. 2015 ve věci sp. zn. 8 Tdo 1352/2014. Judikát se týká problematiky šikanózních návrhů na zahájení insolvenčního řízení a spolu s právními větami je k dispozici nejen na webu Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, ale vyšel rovněž ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, část trestní, pod číslem 49/2015.
V kategorii "Autorská cena" se na třetím místě umístili autoři publikace z nakladatelství C. H. Beck Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomír Drápal a kol.

Ocenění "Pocta judikátu" je udělováno na základě výsledků ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Autorská cena je udělována každoročně na základě návrhů (nominací) od význačných osobností právnického života v České republice a na Slovensku. Celkem se k nominacím vyjadřuje 199 osobností. Závěrečné slovo, které je většinou jen potvrzením přijatých nominací, má porota Karlovarských právnických dnů. Karlovarské právnické dny pravidelně také oceňují nejlepší právnické časopisy, pro které je vypsána kategorie "Prestižní cena".

Se svými příspěvky vystoupilo na konferenci XXIV. Karlovarské právnické dny celkem šest soudců Nejvyššího soudu:
Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. na téma Znalci a jejich trestní odpovědnost,
místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala vystoupil na téma Zneužití práva. Hledání smyslu a účelu v době "stěhování národů",
předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D. vystoupil spolu s advokátem JUDr. Ondřejem Trubačem, LL.M, Ph.D. na téma K rozhodnutí ESLP Štrasburk a NSS ČR ne bis in idem,
JUDr. ing. Pavel Horák, Ph.D. prezentoval Limity dohod stran o osobách určujících rozhodce,
Mgr. Michal Králík, Ph.D. přednesl problematiku Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy v historických souvislostech a se zaměřením na rozhodovací praxi soudů České republiky,
JUDr. Zdeněk Krčmář vystoupil s tématem Postavení zástavního věřitele v insolvenčním řízení.


Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu
21. 6. 2016