Za jakých okolností je usmrcení zloděje vraždou (přepis debaty předsedy trestního kolegia na Radiožurnálu z 10.3.2011)

Autor: Petr Knötig | 03/11/2011

Jan BUMBA, moderátor

--------------------


Jisté rozpaky vyvolala především u laické, ale i části odborné veřejnosti, tento týden oznámení verdikt Nejvyššího soudu. Soudci vydali stanovisko, podle něhož se člověk, který usmrtí pachatele takzvané prosté krádeže, dopouští vraždy. A jeho čin nelze kvalifikovat jako zabití. Protože krádež v zásadě nemůže vyvolat u poškozeného silné rozrušení, které by zmírnilo závažnost jeho jednání. Včera večer ale Nejvyšší soud takzvané jednotící stanovisko, z něhož mají pro příště vycházet nižší instance, upřesnil, vraždy se dopustí ten, kdo usmrtí zloděje na útěku. Předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu je Stanislav Rizman. Dobrý večer, pane doktore.

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Je správné mluvit o zmírnění vašeho předchozího stanoviska?

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Ne, dá se říct, že to bylo spíš upřesnění a vysvětlení, protože na tom stanovisku, na to, jak bude publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí, se v podstatě nic nezměnilo.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Takže jak to tedy teď jet. Teď platí, že pokud někdo usmrtí pachatele té prosté krádeže, měly by to soudy kvalifikovat spíš jako zabití, anebo v zásadě jako vraždu jen možná s výjimkami?

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Nemůžeme takhle generalizovat. Jde o to, za jaké situace se to odehraje, tenhle ten, tenhle ten skutek, protože to může být všechno možné, to může být, včetně nutné obrany, všechno možné. My jsme tímhle tím judikátem nevysvětlovali nutnou obranu, vůbec jsme nezasahovali do rozsahu nutné obrany. Vysvětlovali jsme novou skutkovou podstatu zabití, která předpokládá dvě varianty, že pachatel tedy jiného úmyslně usmrtí v tom silném rozrušení, abychom to zjednodušili, anebo ho usmrtí v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání toho usmrceného, toho poškozeného. Případně tam může být kumulace těhle těch okolností, samozřejmě. A my jsme vysvětlovali tuhle tu novou skutkovou podstatu na tom případě obecně známém, pokud vím, s tím, že tam mělo dojít ke kumulaci toho efektu, ten člověk měl jednat v rozrušení a současně šlo o tu krádež, zda tedy ji lze považovat za zvlášť zavrženíhodné jednání.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A pokud jsem správně četl, tak jde také do velké míry o to, aby ta případná fyzická likvidace toho zloděje nebyla pomsta.

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Ano, o to jde, já tak trošku s nadsázkou říkám, prosím vás, my jsme v tomhle tom státě zrušili trest smrti, takže teď bychom měli zloděje střílet? To prostě je absurdní, ne!

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Lze stanovisko Nejvyššího soudu považovat za závazné pro nižší instance?

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Stanovisko Nejvyššího soudu není, takhle, u nás není systém precedentu, ale je to jakási instrukce, jakýsi signál, jak v obdobných případech bude postupovat Nejvyšší soud.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Uvádí Stanislav Rizman, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu. Prosím, pane doktore, zůstaňte ještě s námi ve spojení, na telefonu.

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Ano.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Zdravím také jednoho z kritiků původního výroku této instance, advokáta Jaroslava Ortmana. Dobrý večer i vám.

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Dobrý večer, pane redaktore.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Z vašeho pohledu to upřesněné stanovisko je už přijatelnější, řekněme?

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Samozřejmě, já jsem si všiml, že v tom původním stanovisku, které řekl tiskový mluvčí Nejvyššího soudu bylo - je vždy. A to slůvko vždy, to mně tak nastražilo uši, že jsem si říkal, to snad není pravda. Protože život píše různé příběhy a může se stát, že se probudíte, nad vámi je zloděj, chce vám sebrat třeba prsten nebo náhrdelník, co uděláte, leknete se, chce mě zabít, nechce zabít, takže slůvko vždy bylo takový příliš výrazný. Takže já říkám, že v takovém případě, který jsem uvedl teďka, by samozřejmě muselo jít o zabití, nešlo by o žádnou vraždu, to je nesmysl. Ale vítám, co říkal pan doktor Rizman, že vlastně já jsem přesvědčen, že musí být každý případ posuzován ad hoc. Případ od případu. A skutečně ve své praxi jsem se setkal s nejrůznějšími příběhy a není možné, jak říká pan doktor, generalizovat, to prostě nejde, tohle bylo absurdní. A já si myslím, že paragraf 141, to je zabití, je nové ustanovení trestního zákona, který je tam starý rok a něco. Takže samozřejmě Nejvyšší soud bude v rámci ujednocování judikatury upřesňovat, kdy jde o vraždu a kdy je o zabití. Vražda, tam jsou, tam jsou strašné tresty. Zabití, to je 3 až 10 let.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale z vašeho pohledu tedy ten základní argument je, že ty kauzy je prostě nezbytné posuzovat každou zvlášť odděleně, že není možné nasadit jeden mustr.

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Prostě můžou být různé typy krádeže. My neodhadneme, samozřejmě pokud někdo střílí na pachatele krádeže, který utíká, tak to je blázen, to je vražda. To je jasné, to je neomluvitelné. Ale my nevíme, v jakém případě může být krádež jiná. To znamená, že ten život píše různé příběhy a ten Nejvyšší soud bude podle mě v rámci ujednocování judikatury se k tomuto případu vracet dál a dál, to znamená, paragrafu 141.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Není tedy chyba, když od různých soudů odcházejí lidé v podobných případech s odlišnou kvalifikací svého činu?

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Teď nevím, v jakých případech, jako ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Myslel jsem, pokud už dojde k nějaké takové tragické události, není správné sjednocovat judikaturu v tomto smyslu, je důležité to posuzovat pokaždé tak, jak se, podle toho, co se odehrálo.

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Tak výkladová judikatura Nejvyššího soudu je prostě strašně významná záležitost. Nicméně každý případ, každá kauza, každý trestný čin má svá výrazná specifika. Nikdo neví, jaká byla motivace, nikdo nezná pohnutku, ta se různí případ od případu, takže já jsem přesvědčen o tom, že česká justice kráčí správným směrem a že vlastně já se ve většině případů setkávám s rozhodnutími, s kterými třeba nemusím souhlasit v prvém stupni, nicméně tam korekce u toho odvolacího soudu, případně Nejvyššího soudu. Jinými slovy, ten judikát Nejvyšší soudu, jak říká správně pan doktor, není závazný, ale dává určitý návod, jak postupovat ve věcech.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Upozorňuje advokát Jaroslav Ortman. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Jaroslav ORTMAN, advokát
--------------------
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Stále jsme ve spojení s předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu Stanislavem Rizmanem. Pane Rizmane, vyznají se v tom teď soudy, jak posuzovat, jak právně kvalifikovat ty činy, které se k nim dostanou?

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Pane redaktore, já bych soudy nepodceňoval, samozřejmě se v tom vyznají. O tom nemám nejmenší pochybnosti. Podotýkám ještě, tenhle ten judikát se projednával na kolegiu Nejvyššího soudu. Tam se rozhodovalo o tom, zda bude zveřejněn nebo nebude zveřejněn ve Sbírce rozhodnutí. To bylo 24. února, tam byli zástupci všech krajských soudů, měli možnost se k tomu vyjádřit, tam byli zástupci z Nejvyššího státního zastupitelstva, takže jako nepochybujte o tom, že tomu rozumějí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A prosím ještě alespoň krátce k tomu, na kolik se toto rozhodnutí kryje s praxí běžnou v dalších evropských zemích?

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Já si myslím, že ve značné míře.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Stanislav Rizman, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu. Děkuji vám, že jste byl naším hostem. Na shledanou.

Stanislav RIZMAN, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu
--------------------
Já vám taky děkuji, na shledanou.