Zlatá medaile Masarykovy univerzity pro JUDr. Brožovou

Autor: Ing. Petr Knötig | 05/02/2014

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová bude v úterý 6. 5. 2014 oceněna Zlatou medailí Masarykovy univerzity. Slavnostní akt se uskuteční v 10 hodin v sále Univerzitního kina Scala, Moravské nám. 3, Brno.

Program:


10.00 Slavnostní zahájení
Státní hymna
Projev rektora MU
Projev předsedy Studentské komory Akademického senátu MU
Projev představitele Jihomoravského kraje
Projev představitele Statutárního města Brna

11.00 Udělení zlatých medailí Masarykovy univerzity významným absolventům při příležitosti 95. výročí založení MU
Udělení cen rektora MU
Udělení cen za výzkum

11.45 Přednáška držitele ceny rektora 2013 za významný tvůrčí čin, prof. PhDr. Martina Wihody, Ph.D., na téma Dlouhé počátky české státnosti

12.00 Kulturní program

12.15 Slavnostní zakončení
Gaudeamus igitur

Profesní životopis JUDr. Brožové:
Narozena 1951. Soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2000.
Promovala na Právnické fakultě University J. E. Purkyně v Brně, nyní Masarykovy university, v roce 1974 s červeným diplomem. Ve stejném roce nastoupila jako čekatelka ke Krajskému soudu v Brně a stala se externím učitelem brněnské právnické fakulty, kde působila do roku 1978. V roce 1975 se stala soudkyní Městského soudu v Brně a složila doktorskou rigorozní zkoušku. V roce 1990 opět začala působit jako rehabilitovaný externí učitel na brněnské právnické fakultě. Téhož roku se stala soudkyní Krajského soudu v Brně. Jako externí učitel i soudce se věnovala občanskému právu. V roce 1992 ukončila činnost externího učitele a stala se poradcem soudce Ústavního soudu ČSFR. Během svého působení na Ústavním soudě ČSFR se začala intenzivně věnovat problematice ústavní a základních lidských práv. V roce 1993 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu ČR. V roce 1998 studovala jeden term na Universitě v Essexu - katedra lidských práv. V roce 1999 se stala soudkyní Nejvyššího soudu a v roce 2000 začala vykonávat funkci předsedkyně Občanskoprávního kolegia. V roce 2002 byla jmenována předsedkyní Nejvyššího soudu. Příležitostně publikuje.