Změna rozvrhu práce místopředsedy NS JUDr. Pavla Kučery

Autor: Petr Knötig | 11/18/2010

Při vědomí významu důvěryhodnosti Nejvyššího soudu informuji o návrhu předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové ze dne 16.11. 2010 na změnu Rozvrhu práce:

Vážení kolegové,


s odkazem na ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji požádat o změnu rozvrhu práce týkající se vypuštění JUDr. Pavla Kučery ze senátu č. 11 trestního kolegia, neboť jmenovaný pod záminkou rezignace zabránil, aby byl dán průchod spravedlnosti, ačkoliv veřejně prohlásil, že usiluje o své očištění. Tímto jednáním zpochybnil svoji důvěryhodnost a ve svých důsledcích i důvěryhodnost Nejvyššího soudu, resp. důvěryhodnost rozhodnutí, na kterých by participoval. Pro úplnost uvádím, že rezignace má svůj etický rozměr v tom, že předpokládá sebereflexi - a právě tento její rozměr se v případě JUDr. Pavla Kučery vytratil, zváží-li se, že konal pod tlakem rozsudku Vrchního soudu v Praze, kterým mu byl uložen nejpřísnější trest, tj. odvolání z funkce soudce a dále pod tlakem rozhodnutí ministra spravedlnosti o dočasném zproštění funkce soudce. Jinými slovy považuji za neudržitelné, aby se JUDr. Pavel Kučera podílel na rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu za situace, kdy akt rezignace degradoval na prostředek sloužící k obejití zákona, resp. trik, jak zůstat nadále ve funkci. Soudce zákonu slouží a ne ho obchází.

Dále připomínám, že změna rozvrhu práce není rozhodování o vině a že změnou rozvrhu práce usiluji o ochranu důvěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

JUDr. Iva Brožová
předsedkyně Nejvyššího soudu