Zprovoznění projektu JUDIKATURA pro širokou veřejnost je především práce Nejvyššího soudu

Autor: Petr Knötig | 06/03/2011

Zahájení projektu JUDIKATURA je především výsledkem práce soudců a pracovníků Nejvyššího soudu v Brně. Tým specialistů samozřejmě spolupracoval s pracovníky ministerstva spravedlnosti, protože bez této spolupráce by projekt nebylo možné uvést do života, ale hlavní díl práce má na svém kontě právě Nejvyšší soud, který projekt JUDIKATURA aktivně připravoval několik let. Nelze opomenout, že právě Nejvyšší soud si ponechává kontrolu na systémem. Ministerstvo spravedlnosti má svůj podíl na tomto projektu, především doplnilo databázi rozhodnutí nižších soudů, ale zásadní podíl na vytvoření projektu zůstává stále na Nejvyšším soudu.

Poslední nedostatky a problémy před zahájením provozu řešila komise pod vedením předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka a tato komise bude i nadále sledovat systém a pracovat na odstraňování nových problémů, které se v rámci zkušebního provozu mohou objevit. Od ledna 2011 si vzal za své dokončit projekt nový místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, který byl tím, kdo aktivně řešil s ministerstvem spravedlnosti všechny detaily, aby mohl být projekt uveden do provozu pro odbornou i laickou veřejnost.


Zahájením provozu pro širokou veřejnost předcházela úzká spolupráce Nejvyššího soudu s ministerstvem spravedlnosti i dalšími soudy a to ještě v době, kdy neexistovalo vzájemné elektronické propojení mezi soudy. V této době to byl právě Nejvyšší soud, který v rámci zkvalitnění rozhodovací činnosti všech soudů a sjednocení právního názoru, rozesílal datové nosiče s vlastní judikaturou a to především všem krajským soudům, které se o šíření judikatury Nejvyššího soudu na okresní soudy staraly samy.
Nejvyšší soud měl samozřejmě zájem znát právní názory a rozhodnutí nižších soudů a proto usilovně pracoval na vzájemném elektronickém propojení se všemi soudy, aby byla i zpětná vazba, která je důležitá pro sjednocování právních názorů.
V závěrečné době před zahájením provozu projektu JUDIKATURA se pak Nejvyšší soud staral o proškolování pracovníků nižších soudů, aby projekt fungoval bez problémů a všichni jej uměli používat.