Odměna advokáta; formulářová žaloba; náhrada škody; neoprávněný odběr plynu, § 14b odst. 1 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb.

13. 12. 2017

Skutečnost, že jde o spor o náhradu škody z neoprávněného odběru plynu a distribuce plynu, sama o sobě nevylučuje závěr, že žaloba byla podána ve smyslu ustanovení § 14b odst. 1 písm. a) advokátního tarifu na „ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech“.(Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2016, sp. zn. 17 Co 281/2016, ECLI:CZ:KSPH:2016:17.CO.281.2016.1)

Anotace:
Krajský soud v Praze se v tomto usnesení zabýval otázkou, zda povaha sporu o náhradu škody z neoprávněného odběru plynu a distribuce plynu umožňuje aplikaci § 14b odst. 1 písm. a) advokátního tarifu. Odvolací soud při řešení této otázky posuzoval konkrétní skutkové okolnosti případu, které byly rozhodné pro určení, zda lze podanou žalobu považovat za „návrh podaný na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech“ ve smyslu výše uvedeného ustanovení, přičemž vyšel ze zjištění, že žalobce vystupoval ve skutkově a právně obdobných věcech opakovaně, a proto přistoupil k porovnání obsahu jednotlivých žalob.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 53/2018)