(Bez anotace) Exekuce, Zastavení exekuce, Insolvence, Oddlužení, § 165 odst. 1 IZ, § 5 písm. d) IZ, § 173 odst. 2 IZ, § 178 IZ ve znění od 31. 03. 2011, § 140e IZ, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

15. 4. 2019


Exekuce, Zastavení exekuce, Insolvence, Oddlužení, § 165 odst. 1 IZ, § 5 písm. d) IZ, § 173 odst. 2 IZ, § 178 IZ ve znění od 31. 03. 2011, § 140e IZ, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Účinky osvobození od placení pohledávek se ve smyslu ustanovení § 414 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona vztahují i na věřitele, který svou pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka proto, že před rozhodnutím o úpadku soud jeho žalobu o zaplacení této pohledávky dlužníkem pravomocně zamítl.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2755/2018)