Exekuce; nařízení exekuce; cizí stát; prohlášení vykonatelnosti, čl. 38 bod 1 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 32 Nařízení (ES) č. 44/2001

18. 6. 2018

Exekuce může být provedena pouze v rámci státu, v němž byla nařízena.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 776/2017, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.776.2017.2)

Anotace:
Nejvyšší soud se v dotčeném usnesení vyslovil k otázce, zda lze účinky nařízení exekuce v jiném státě Evropské unie rozšiřovat i na území České republiky; tedy jestliže chce oprávněný vést exekuci ve více členských státech Evropské unie, zda musí v každém z nich samostatně požádat o prohlášení vykonatelnosti exekučního titulu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018)