Incidenční spor; konkurs; vylučovací žaloba; excidanční žaloba; společenství vlastníků jednotek; správa domu a pozemku, § 1189 zákona č. 89/2012 Sb., § 1196 zákona č. 89/2012 Sb., § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 19 zákona č. 328/1991 Sb.

19. 2. 2018

Sepsal-li správce konkursní podstaty do konkursní podstaty dlužníka jako věc v právním smyslu společné části domu a pozemku, je společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě aktivně legitimováno k podání vylučovací žaloby ohledně takové „věci“.(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 16 Cmo 2/2017, ECLI:CZ:VSPH:2017:16.CMO.2.2017.1)

Anotace:
V předkládaném usnesení se Vrchní soud v Praze zabýval otázkou, jak posoudit ve světle přechodných ustanovení o. z. (ve vztahu k zákonu č. 72/1994 Sb.) při aplikaci ustanovení § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který s účinností od 1. ledna 2008 zrušil zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb.), otázku, zda právo (a povinnost) správy domu a pozemku svědčící společenství vlastníků jednotek též zakládá oprávnění společenství k podání vylučovací žaloby.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 122/2018)