Insolvenční rejstřík; zveřejnění rozhodnutí; rozhodnutí o úpadku; přihláška pohledávky; veřejná listina, § 421 odst. 2 IZ, § 71 odst. 2 IZ, § 136 odst. 2 písm. d) IZ

24. 1. 2017
Pro posouzení, zda zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku vyvolalo ohledně výzvy k podávání přihlášek věřitelů v propadné přihlašovací lhůtě zákonem předvídané účinky dovolující učinit závěr, že přihláška pohledávky podaná po uplynutí přihlašovací lhůty je opožděná, je určující, zda při zveřejnění rozhodnutí byl dodržen postup předjímaný ustanovením § 421 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 71 odst. 2 insolvenčního zákona.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sen. zn. 29 NSCR 27/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.27.2014.1)

Anotace:
Dotčené usnesení Nejvyššího soudu podává obecně výklad k otázce, jaké náležitosti musí mít rozhodnutí insolvenčního soudu zveřejněné v insolvenčním rejstříku, aby mohlo být považováno za veřejnou listinu. V konkrétně projednávané věci se tak Nejvyšší soud vyjádřil k tomu, jaké náležitosti musí splňovat rozhodnutí o úpadku, aby jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku nastaly účinky ve smyslu výzvy podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 63/2017)