Insolvenční řízení; incidenční žaloba; vedlejší účastník; právní zájem, § 93 odst. 1 zák č. 99/1963 Sb., § 93 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 14 odst. 2 zák č. 182/2006 Sb., § 16 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb.

5. 12. 2017

Přihlášený věřitel má jako vedlejší účastník řízení na straně žalobce – insolvenčního správce právní zájem na výsledku řízení o odpůrčí žalobě insolvenčního správce.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2016, sen. zn. 29 ICdo 96/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.96.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval dosud neřešenou otázkou, zda zájem přihlášeného věřitele na úspěchu insolvenčního správce v řízení o odpůrčí žalobě, spočívající v tom, že v případě úspěchu insolvenčního správce dojde k rozmnožení majetkové podstaty dlužníka, a tím i ke zvýšení rozsahu uspokojení přihlášených pohledávek, je zájmem právním, opodstatňujícím připuštění vedlejšího účastenství přihlášeného věřitele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 51/2018)