Nadace; nadační kapitál; snížení nadačního kapitálu, § 344 odst. 1 o. z., § 347 odst. 1 o. z., § 3049 odst. 2 o. z.

25. 6. 2018

Zakladatel nadace nemohl postupem podle § 3049 odst. 2 o. z. snížit nadační kapitál v rozporu s ustanoveními § 344 a násl. o. z.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4921/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.4921.2015.1)

Anotace:
Ve sledovaném usnesení se Nejvyšší soud zabýval odvolatelem formulovanou otázkou, zda zda lze postupem podle § 3049 odst. 2 o. z. snížit nadační kapitál ve větším rozsahu, než připouští § 344 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 134/2018)