Náhrada škody; odpovědnost advokáta za škodu, § 16 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 24 odst. 4 zák. č. 85/1996 Sb.

22. 1. 2019

Neodpovídá-li advokátem sepsaný text smlouvy o půjčce skutečnému průběhu realizace půjčky, nelze právní služby advokáta (výkon advokacie) omezit jen na samotný sepis smlouvy a ve sporu o náhradu škody způsobené advokátem je třeba posoudit i případný nedostatek poučení klienta o právních důsledcích okolnosti, že v rozporu s textem smlouvy nebyly peníze řádně předány, že závazkový vztah dosud nevznikl a jeho vznik bude závislý na dalším postupu stran.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 25 Cdo 347/2016, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.347.2016.1)

Anotace:
Dovolatel napadl rozhodnutí soudu odvolacího a namítal, že soud nesprávně posoudil jednání žalovaného advokáta, jestliže se omezil pouze na jeho činnost spočívající v sepisu smluv a do výkonu advokacie nezařadil také působení v dalších fázích celé transakce, zejména předání smluv za účelem jejich podpisu a účast při předání finanční hotovosti. Žalovaný advokát věděl, že k předání peněz došlo v rozporu s textem smlouvy až po jejím uzavření, dokonce se na tom aktivně podílel, neboť se tak stalo v jeho kanceláři a sám vystavil doklad o převzetí. Jako advokát neměl bez informování klienta dopustit, aby peníze za jiné situace, než předvídala smlouva, převzala osoba bez pověření dlužníkem.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou porušení právní povinnosti žalovaného v souvislosti s výkonem advokacie.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 16/2019)