Nemovitost; stavební řízení; vlastník; soukromé právo; zásah do vlastnických práv; omezení vlastnického práva; soused, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

3. 1. 2018
Na případ účasti vlastníka sousední nemovité věci ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a tudíž je nezbytné posuzovat přiměřenost jeho délky jako celek ve smyslu § 13 odst. 1 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5103/2015, ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5103.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval otázkou, zda ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy dopadá na stavební řízení, pokud nepřiměřenou délku tohoto řízení namítá vlastník sousední nemovité věci, a zda lze na posuzované správní řízení aplikovat závěry uvedené ve Stanovisku Nejvyššího soudu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 77/2018)