Nesprávný úřední postup; snížení hodnoty věci; vozidlo; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1991 Sb., § 26 zák. č. 82/1991 Sb., § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb.

31. 1. 2017
Snížení obvyklé ceny vozidla v důsledku plynutí času není v příčinné souvislosti s nepřiměřeně dlouhým řízením o schválení jeho technické způsobilosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4973/2014, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.4973.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval otázkou, zda bylo snížení hodnoty vozidla v příčinné souvislosti s dlouhým správním řízením o schválení jeho technické způsobilosti, či nikoli. Klíčovým pro zodpovězení této otázky bylo zjištění, z jakého důvodu došlo k poklesu ceny. Jinak řečeno, podstatným v dané věci bylo, zda pokles obvyklé ceny vozidla byl způsoben nesprávným úředním postupem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 35/2017)