Odbytné; výživné; bezdůvodné obohacení; pasivní legitimace; nezletilé dítě, § 97 odst. 1, 2 zák. č. 94/1963 Sb., § 99 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb.

3. 1. 2018

Plnění na základě absolutně neplatné dohody o jednorázovém vyplacení výživného splatného v budoucnu pro nezletilé dítě (odbytné) je bezdůvodným obohacením.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2929/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.2929.2016.1)

Anotace:
Jelikož je třeba dohodu rodičů o dobytném pro nezletilé dítě považovat za absolutně neplatnou, bylo třeba se v rámci dotčeného rozhodnutí vypořádat s otázkou povahy již na jejím základě poskytnutého plnění. Nejvyššímu soudu byla dovolatelem předložena otázka, kdo je pasivně věcně legitimován v řízení o žalobě na zaplacení poskytnutého plnění z neplatné dohody rodičů o odbytném pro nezletilé dítě.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 74/2018)