Oddlužení; zpeněžení majetkové podstaty; vypořádání společného jmění manželů; účastenství insolvenčního správce, § 273 odst. 1 IZ, § 408 odst. 1 IZ

7. 2. 2017
Probíhá-li řízení o vypořádání společného jmění manželů, stává se insolvenční správce účinností usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty účastníkem tohoto řízení místo (insolvenčního) dlužníka.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sen. zn. 29 ICdo 11/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.11.2016.1)

Anotace:
Ve věci řešené předmětným usnesením vyložil Nejvyšší soud pro poměry oddlužení zpeněžením majetkové podstaty otázku účastenství insolvenčního správce v řízení o vypořádání společného jmění manželů, a to za použití ustanovení § 408 odst. 1 věty první IZ (ve smyslu zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela) postupem podle ustanovení § 273 odst. 1 věty první IZ.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 52/2017)