Odměna likvidátora; náhrada hotových výdajů likvidátora, vyhláška č. 479/2000 Sb., nařízení vlády 351/2013 Sb.

14. 2. 2018

Likvidátorovi jmenovanému soudem do funkce v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 se stanoví výše jeho odměny a náhrada hotových výdajů podle vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, bez ohledu na to, kdy likvidace skončila, a kdy soud o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora rozhoduje (tedy i v případě, kdy likvidace skončila a soud o těchto nárocích rozhoduje po 1. 1. 2014).(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 1. 2017, sp. zn. 14 Cmo 348/2015, ECLI:CZ:VSPH:2017:14.CMO.348.2015.1)

Anotace:
V daném usnesení se Vrchní soud v Praze při stanovení výše odměny likvidátora v případech, kdy k nařízení likvidace a jmenování likvidátora soudem došlo v období před 31. 12. 2013 (za účinnosti vyhlášky č. 479/2000 Sb.) a rozhodováno o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora bylo v období od 1. 1. 2014 (za účinnosti nařízení vlády č. 351/2013 Sb.), vyjádřil k otázce, zda při stanovení výše odměny likvidátora (a též náhrady jeho hotových výdajů) je správný postup soudu spočívající v aplikaci právní úpravy účinné v době, kdy byl likvidátor soudem jmenován do své funkce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 118/2018)