Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech; náhrada škody; jízdní kolo; cennost, § 434 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 434 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.

22. 1. 2019

Jízdní kola vnesená do prostor ubytovacího zařízení nemají z hlediska objektivní odpovědnosti provozovatele hotelu podle § 433 odst. 1 obč. zák. povahu cennosti (§ 434 odst. 1 obč. zák.), i když svou výjimečnou sestavou a výbavou přesahují hodnotu obvyklých turistických jízdních kol.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1483/2016, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.1483.2016.1)

Anotace
Neznámý pachatel odcizil dvě jízdní kola, která žalobce při svém ubytování v penzionu provozovaném žalovaným umístil (vnesl) do uzamykatelné dřevěné kůlny stojící na volně přístupném dvoře areálu, a to poté, co žalovaný nevyhověl jeho žádosti o možnost dát si kola přímo do budovy penzionu a pro odložení kol mu určil právě toto místo.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s doposud v jeho rozhodovací praxi ve všech souvislostech neřešenou otázkou vymezení „jiné cennosti“ podle ustanovení § 434 odst. 1 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 32/2019)