(Bez anotace) Pojištění odpovědnosti za škodu, § 43 předpisu č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 44 předpisu č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

14. 6. 2019


Pojištěný z odpovědnosti za škodu je oprávněn domáhat se v soudním řízení po pojistiteli toho, aby za něj uhradil škodu přímo poškozenému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5969/2017)