Pozemní komunikace; náhrada škody; závada ve sjízdnosti, § 26 zák. č. 13/1997 Sb., § 27 zák. č. 13/1997 Sb.

17. 1. 2017
Kámen padající z místa mimo komunikaci, který zasáhl a poškodil projíždějící vozidlo, není závadou ve sjízdnosti ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 01. 2016, sp. zn. 25 Cdo 134/2014, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.134.2014.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou, zda je kámen padající z místa mimo komunikaci, který poškodil projíždějící vozidlo, možné hodnotit jako závadu ve sjízdnosti podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zda je tedy v tomto případě dána odpovědnost správce komunikace za vzniklou škodu na vozidle podle uvedeného zákona.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 57/2017)