Restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 2 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

11. 7. 2017

Převodu historického majetku církví v dražbě prováděné na základě zákona č. 427/1990 Sb. nebránil § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012; pakliže by předmětem dražby odehrávající se po dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. byl zemědělský majetek, mohlo jeho převod znemožnit ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 1246/2016, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.1246.2016.1)

Anotace:
V posuzovaném případě se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda byl převod historického majetku církví uskutečněný ve veřejné dražbě konané v roce 1992 na základě zákona č. 427/1990 Sb. platný v souladu s tehdy účinnými právními předpisy, a nebránila mu tedy žádná zákonná překážka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 38/2018)