Rozvrhové usnesení; konečná zpráva; insolvenční správce; opravný prostředek, § 302 zák. č. 182/2006 Sb. , § 303 zák. č. 182/2006 Sb. , § 304 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. , § 306 zák. č. 182/2006 Sb. , § 307 zák. č. 182/2006 Sb.

15. 8. 2017

I v poměrech upravených zákonem č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí, že námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, se soud v rozvrhovém usnesení již nezabývá.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2016, sen. zn. 29 NSCR 118/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.118.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval otázkou vztahu rozvrhového usnesení a usnesení o schválení konečné zprávy z hlediska možných námitek, jež mohou mít právní význam v řízení o opravném prostředku proti usnesení o schválení konečné zprávy, respektive proti rozvrhovému usnesení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 3. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 134/2017)