(Bez anotace) Skončení pracovního poměru, Pracovněprávní vztahy, Závazkové vztahy občanskoprávní, § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 02. 2017, § 13 odst. 2 předpisu č. 435/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2006, § 3 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 02. 2017, § 2 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 02. 2017, § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 02. 2017, § 74 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 02. 2017, § 213 o. s. ř. ve znění do 27. 02. 2017.

10. 9. 2020

Zaměstnavatelé mohou plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jejich činnosti (stejně jako plnění ostatních úkolů) zajišťovat i jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu, nejde-li o výkon závislé práce na základě smluv (dohod), jimiž se zakládají jiné než pracovněprávní vztahy.

Právnické a fyzické osoby provozující činnost, při které pořádají umělecká představení, mohou rozhodnout o tom, že činnost dosud zajišťovanou prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu budou nadále zabezpečovat na základě občanskoprávních smluv (dohod) uzavíraných s výkonnými umělci (aniž by šlo o výkon závislé práce), popřípadě s menším počtem zaměstnávaných výkonných umělců při zvýšení počtu těch, kteří u nich působí na občanskoprávním základě. Takové rozhodnutí může mít povahu rozhodnutí o organizačních změnách ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, vzhledem k nimž se zaměstnávaný výkonný umělec stane nadbytečným.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 01. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2128/2019)