(Bez anotace) Smlouva cestovní, Smlouva spotřebitelská, § 50 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 52 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 852a obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, čl. 2 bod 4 směrnice 90/314/EHS

15. 4. 2019


Smlouva cestovní, Smlouva spotřebitelská, § 50 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 52 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 852a obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, čl. 2 bod 4 směrnice 90/314/EHS

Cestovní smlouva je spotřebitelskou smlouvou nejen ve vztahu mezi objednatelem zájezdu a cestovní kanceláří; spotřebitelský charakter má i ve vztahu mezi cestovní kanceláří a spolucestujícími osobami, které mají podle cestovní smlouvy právo na plnění v rozsahu, v jakém bylo sjednáno v cestovní smlouvě. To, že spolucestující osoby přijaly sjednané plnění, z nich nečiní stranu cestovní smlouvy a nezakládá jejich povinnost uhradit cenu zájezdu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 33 Cdo 715/2017)