Soudní poplatky, incidenční spor; zdravotní pojišťovna; osvobození od soudních poplatků, § 11 zák. č. 549/1991 Sb.

14. 2. 2018

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. 104 VSPH 108/2017, ECLI:CZ:VSPH:2017:104.VSPH.108.2017.1)

Anotace:
Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí zabýval výkladem § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích a otázkou, zda na základě daného ustanovení je incidenční spor (řízení) ohledně pohledávky zdravotní pojišťovny spočívající v neuhrazeném pojistném na veřejném zdravotním pojištění osvobozen od soudních poplatků, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 113/2018)