Soudní poplatky; osvobození; soudní poplatky; nemajetnost, § 138 odst. 1 zák. č. 99/1943 Sb., § 30 zák. č. 99/1943 Sb.

9. 5. 2017

Za objektivní okolnost, která by žalobci bránila ve výkonu trestu odnětí svobody pracovat, nelze považovat skutečnost, že žalobce zahajuje velké množství soudních sporů, pokud velká část žalobcem zahajovaných a vedených sporů jsou spory sudičské, odůvodněné žalobcovým kverulantstvím, které končí neúspěchem žalobce. Nemajetnost žalobce jako důsledek absence příjmů v takovém případě nelze vzít v úvahu jako důvod pro osvobození od povinnosti platit soudní poplatky.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3877/2014, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3877.2014.1)

Anotace:
Soud se v tomto rozhodnutí zabývá otázkou osvobození od povinnosti platit soudní poplatky v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody a to v dosud neřešené situaci, kdy posuzuje, zde je vážným důvodem, bránícím v obstarávání prostředků prací ve věznici, skutečnost, že žalobce je časově vytížen vedením většího množství soudních sporů, nebo skutečnost, že odmítá pracovat pro svou nedůvěru ve vězeňský systém.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 108/2017)