Splnění závazku; dluh; určení závazku, § 330 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 324 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

9. 1. 2017
Po zaplacení dluhu již dlužník nemůže měnit své určení, na který závazek plnil.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 663/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.663.2015.1)

Anotace:
V dané věci se Nejvyšší soud zabýval dosud neřešenou otázkou, zda pokud dlužník plní věřiteli ve smyslu ustanovení § 330 odst. 1 Obch. Zák., má možnost dodatečně jednostranně změnit svoji vůli, jestliže již určil, za který závazek plní.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 36/2017)