Společnost s ručením omezeným; vypořádání společného jmění manželů; obchodní podíl, § 148 zák. č. 513/1991 Sb., § 149 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 149 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 150 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

25. 6. 2018

Obchodní podíl může být v rámci řízení o vypořádání společného jmění účastníků řízení přikázán pouze tomu z manželů, který je – jako spolumajitel tohoto obchodního podílu - společníkem společnosti s ručením omezeným.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.3192.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou vypořádání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů, za situace, kdy jsou oba manželé společníky této společnosti a každý z nich na ní má obchodní podíl, který nabyl z prostředků náležejících do společného jmění. Při svém rozhodnutí vyšel z předpokladu, že od účasti jednoho z manželů jako společníka na obchodní společnosti je nutno pro účely společného jmění manželů odlišit majetkovou hodnotu této účasti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 129/2018)